"SMB Betonjerka" AD 24000 Subotica, Čantavirski put bb


Tel/Fax: 024-566-225
Tel: 024-566-229
Mob: 069-105-99-51
E-mail: smb-betonjerka@suonline.net
Web: www.betonjerka-su.rs


Delatnost:
- Proizvodnja, transport i ugradnja betonskom pumpom svih vrsta betona
- Proizvodnja prefabrikovanih betonskih elemenata
- Proizvodnja, transport i ugradnja svih vrsta svežeg betona, putarskih ivičnjaka,
  baštenskih ivičnjaka i betonskih stubova sa žljebom

- Usluga rada betonske pumpe - dužina dohvata 36 metara